Profil

Profil HZPC

Spoločnosť HZPC je uznávaným svetový lídrom v predaji svojich odrôd zemiakov. HZPC exportuje sadivové zemiaky do viac ako 70 krajín celého sveta. Ako dodávateľ sadiva zemiakov, je HZPC na začiatku zemiakového reťazca. Preto kladieme veľký dôraz na pochopenie špecifických potrieb jednotlivých partnerov v celom reťazci.

Spoločnosť HZPC Holland B.V. vznikla v roku 1999 zlúčením dvoch popredných holandských exportérov sadivových zemiakov, spoločností Hettema a De ZPC. V tom čase mali obidve spoločnosti už viac než 100 ročné skúsenosti v tejto oblasti.

Hlavnou činnosťou HZPC je šľachtenie, pestovanie a marketing sadivových zemiakov. V tejto oblasti je HZPC jednou z najväčších súkromných spoločností na svete. Približne 80 % obchodných aktivít tvorí export, čo predstavuje vyše 40% celkového ročného holandského exportu.

Predaj sadiva je v HZPC podporovaný aj obchodom s konzumnými zemiakmi. Uplatňujú sa najmä odrody, ktoré sú žiadané veľkými obchodnými reťazcami.

Pre lepší kontakt so zákazníkmi spoločnosť HZPC vytvorila sieť dcérskych spoločností vo viacerých krajinách, v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Rusku, Švédsku, Veľkej Británii, USA, Kanade a Latinskej Amerike.

HZPC dodáva sadivo do celého sveta buď priamo prostredníctvom distribučných kanálov (dcérske spoločnosti, predajcovia, importéri a distribútori), alebo nepriamo prostredníctvom licenčného množenia v niektorých krajinách.

Hlavnými cieľmi HZPC sú:
  • Šľachtenie nových odrôd, ktoré musia spĺňať rôzne požiadavky trhu.
  • Poskytovanie optimálnych výstupov pre šľachtiteľov, pestovateľov a akcionárov.
  • Plnenie požiadaviek zákazníkov ponukou vysoko kvalitných sadivových zemiakov spoločne s kvalitným servisom a poradenstvom.
  • Poskytovanie požadovaného sortimentu odrôd zákazníkom a obchodným partnerom.
  • Ďalšie budovanie značky HZPC ako úspešnej a spoľahlivej spoločnosti.

Silné stránky HZPC:
  • Šľachtenie, výskum a vývoj.
  • Výroba.
  • Obchod a marketing.
  • Logistika.
  • Poradenstvo a propagácia.

HZPC Slovensko je exkluzívny obchodný zástupca HZPC Holland B.V. pre Slovenskú republiku od roku 2004.

Odrody:
Pre podmienky slovenských pestovateľov ponúkame výber najlepších odrôd zo šľachtenia HZPC Holland B.V. V našej ponuke nájdete viac ako 25 vyskúšaných odrôd pre všetky účely ich využitia (konzumné, šalátové, hranolčekové, lupienkové, na lúpanie, na pranie a pre biologické pestovanie). Pre každú odrodu sme pripravili jej podrobný popis a pestovateľský návod, ktorý Vám pomôže dosiahnuť tie najlepšie výsledky.

Sadivo:
Sadivo zemiakov je vyprodukované na vybraných farmách v Holandsku a pod dohľadom nezávislej kontrolnej organizácie NAK (Holandská inšpekčná služba). HZPC pre dosiahnutie ešte vyššej kvality sadiva prijala vnútornú smernicu „HZPC norm" s prísnejšími kritériami pre certifikovanie sadiva, ako je všeobecne platná norma NAK. Kvalita dodávaného sadiva je zárukou spokojnosti našich zákazníkov.

 
© HZPC 2010